REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH NA SEZON 2018/2019

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH NA SEZON 2018/2019

POWIATOWA LIGA PIŁKARSKICH SIÓDEMEK

(Powiat Sokołów Podlaski)

REGULAMIN ROZGRYWEK

SEZON 2018/2019

1. Do rozgrywek mogą przystąpić wszystkie amatorskie drużyny z terenu powiatu sokołowskiego (drużyny wiejskie, osiedlowe, zakładowe, szkolne)
2. Do rozgrywek za zgodą Zarządu Ligi mogą przystąpić drużyny z miejscowości ościennych z poza powiatu sokołowskiego.
3. Sezon 2018/2019 zostanie podzielony na jedną grupę (w przypadku zgłoszenia mniej niż 15 zespołów lub dwie równorzędne grupy ( w przypadku zgłoszenia powyżej 14 zespołów),
4. Do rozgrywek mogą przystąpić drużyny, które spełnią wszystkie wymogi formalne. Termin dostarczenia dokumentów upływa z dniem 2.09.2018. Dokumenty należy dostarczyć elektronicznie na adres adam.romanczuk@op.pl lub przed pierwszym spotkaniem ligowym). Nie dostarczenie dokumentów w tym terminie, spowoduje że drużyna nie może przystąpić do rozgrywek.
5. Terminarz będzie dostępny na stronie siodemkigokis1.futbolowo.pl. Planowany start ligi to 2.09.2018
6. Każda drużyna musi dostarczyć do organizatora: ,,Kartę zgłoszenia” (dane o drużynie); oświadczenie wszystkich zawodników o zapoznaniu się z regulaminem rozgrywek; oraz uiścić opłaty - wpisowe 30 zł. od drużyny na cały sezon + kaucja zwrotna 150 zł od drużyny (cześć drużyn posiada jeszcze częściowo środki z sezonu 2017/2018 + ubezpieczenie 30 zł. – dotyczy wszystkich drużyn, nowe ubezpieczenie – 60 zł. od drużyny . Kolejnym warunkiem startu w rozgrywkach jest opłacenie zaległych składek.
Drużyny opłacają sędziego- drużyna gospodarzy przed każdym spotkaniem. Opłaty sędziowskiej nie płacimy po meczu, tylko przed meczem. W tym roku stawka za sędziowanie wynosi 40 zł. za mecz. Nie opłacenie sędziego skutkuje tym, że drużyna gospodarzy otrzymuje walkower.

7. Rozgrywki będą prowadzone w systemie jesień- wiosna (mecz i rewanż)- w przypadku jednej grupy, natomiast w przypadku II grup, I runda każdy z każdym mecz i rewanż, około 11 kolejek jesienią, dokończenie I rundy nastąpi wiosną, później najlepsze cztery zespoły a każdej grupy awansują do rywalizacji o miejsca 1-8 z zaliczeniem wyników spotkań z meczów z drużynami, które również awansowały do rywalizacji o miejsca 1-8, pozostałe drużyny będą rywalizować o pozostałe miejsca, z zaliczeniem wszystkich rozegranych spotkań. Kluczem do podziału na grupę A i B będą zajęte miejsca w sezonie 2015/2016. Np. grupa A drużyny I Igi (1,4,5,8,9,12; drużyny II ligi 1,4, 5 + nowe zgłoszenia; do grupy B będą przydzielone drużyny I ligi (2,3,6,7,10,11; II ligi 2,3,6 + nowo zgłoszone). W przypadku braku zgłoszenia danej drużyny, automatycznie niżej notowany zespół zajmuje jej miejsce.
8. Drużyny mogą zgłosić dowolną liczbę zawodników, w meczu może wystąpić dwóch zawodników zrzeszonych. Jeżeli zawodnik wystąpi przynajmniej w jednym meczu ligowym w sezonie 2018/2019 w rozgrywkach OZPN w drużynie seniorskiej, uważany będzie jako zawodnik zrzeszony, bez względu na wiek. Informację o zawodniku zrzeszonym należy zaznaczyć w protokole literką Z. Podstawą do weryfikacji zawodników będzie system Extranet
9. W przypadku zgłoszenia przez daną drużynę dwóch zespołów, dwóch zawodników w każdym meczu z pierwszego składu może występować w drugiej drużynie, podobnie dwóch zawodników z drugiego składu może występować w pierwszej drużynie (pod warunkiem że dwie drużyny grają w innychgrupach).
10. W czasie jednej rundy zawodnik może występować tylko w jednej drużynie, niezależnie od ligi oraz od nazwy drużyny (zmianę drużyny przez zawodnika należy zgłosić przed rozpoczęciem kolejnej rundy), karą w tym przypadku będzie:
- dla zawodnika – odsunięcie od dwóch spotkań swojej drużyny.
- dla drużyny – przyznanie walkowera drużynie przeciwnej.
* wyjątkiem jest możliwość gry w innej drużynie, gdy w trakcie sezonu do rozgrywek dochodzi nowa drużyna.
* od sezonu 2018/2019 zawodnik może raz zmienić drużynę w dowolnym terminie, ale tylko na zasadzie tgz. transferu. Opłata za transfer wynosi wówczas 100 zł. Po zakończeniu rundy I rundy można zmienić drużynę bezpłatnie.
11. W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek, zawodnicy tej drużyny nie mogą grać w innych zespołach do końca danej rundy w której zespół został wycofany oraz do momentu uregulowania zaległości.
12. Udział w meczu zawodnika nie uprawnionego do gry (np. przekroczenie limitu zawodników zrzeszonych, podszywanie się pod inne nazwisko, nie poddanie się weryfikacji lub inne skutkuje automatycznym walkowerem oraz stratą kaucji w wysokości 100 zł.
13. Każdy zawodnik powinien posiadać dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, legitymacja szkolna lub inny)
Przed każdym spotkaniem sędzia ma obowiązek zweryfikować wszystkich zawodników grających w meczu, brak jakiegokolwiek dokumentu skutkuje tym, że zawodnik nie może wystąpić w danym spotkaniu, z wyjątkiem zgody na udział takiego zawodnika przez drużynę przeciwną (podpis i deklaracja w protokole Kapitana), ale wówczas drużyna nie może po meczu wnosić żadnych roszczeń.

14. Każda drużyna powinna posiadać wyznaczone miejsce rozgrywania spotkań jako gospodarz.
15. Przed każdym spotkaniem drużyna ma obowiązek przygotować boisko do meczu
* powinny być wyznaczone co najmniej linie dookoła boiska, linia środkowa oraz linie oznaczające pole karne,
*powinna być skoszona trawa,
* w przypadku braku oznaczenia boiska lub wysokiej trawy, sędzia meczu może nie dopuścić do rozegrania spotkania na takim boisku, wówczas gospodarze są zobowiązani do poprawy stanu boiska oraz do pokrycia kosztów przyjazdu Sędziego oraz drużyny przyjezdnej, następnie Rada Ligi ustali nowy termin rozegrania tego spotkania, jeżeli w kolejnym terminie stan boiska nie będzie się nadawał do gry, wówczas zostanie przyznany walkower dla drużyny przeciwnej.
16. Przed rozpoczęciem każdego spotkania obowiązkowo Sędzia meczu wraz z Kapitanami drużyn wypełniają protokół, oryginał po meczu zabierają sędziowie, który trafia dla organizatora, na życzenie gospodarzy lub gości należy wypełnić protokół jeszcze w dwóch egzemplarzach (lub skopiować).
Wskazane jest również zrobienie zdjęcia protokołu po meczu (bardzo ważne w przypadku zgłaszanych protestów)
Protokół na mecz dostarczają sędziowie. Sędziowie maja obowiązek przesłać po meczu sprawozdanie: wynik, wynik do przerwy, strzelców, składy + ewentualnie kary w meczu.
W przypadku składania protestów przez drużyny, podstawą do przyjęcia protestu będzie protokół z meczu. Bez protokołu z meczu protesty nie będą rozstrzygane.
Sędzia po każdym meczu powinien przesłać sprawozdanie z meczu lub skan protokołu najpóźniej do trzech dniu po rozegranym spotkaniu.
17. W sezonie 2018/2019 będzie obowiązywała podobna forma sędziowania spotkań jak w sezonie 2017/2018. Wszystkie spotkania będą sędziowane przez sędziów wyznaczonych przez organizatora.
18. W sezonie 2018/2019 będzie obowiązywała kaucja zwrotna w wysokości 150 zł., (część drużyn posiada częściowo środki na kaucję z sezonu 2017/2018) Kaucję drużyna będzie traciła w przypadku oddania meczu walkowerem (każde spotkanie oddane walkowerem to strata kaucji 50 zł.), za grę nieuprawnionego zawodnika (50 zł.),
W przypadku gdy drużyna wyzeruje kaucję, wówczas zostaje zawieszona w rozgrywkach, do momentu uregulowania zaległości, zawieszenie drużyny nie dotyczy w przypadku straty kaucji na skutek trzeciego walkowera wówczas drużyna zostaje automatycznie wykluczona z rozgrywek

19. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do rozgrywek musi podpisać deklarację RODO, w przypadku braku deklaracji zostanie przyznany walkower dla drużyny przeciwnej. Bez deklaracji zawodnik nie może przystąpić do meczu.
20. W sezonie 2018/2019 w rozgrywkach Powiatowej ligi piłkarskich siódemek obowiązują w miarę możliwości jednolite koszulki piłkarskie z numerami. W trakcie meczu zawodnicy nie mogą zamieniać się koszulkami.
W rozgrywkach obowiązuje zakaz gry w tgz. ,,wkrętach ”, można grać tylko w tgz. lankach lub butach halowych. Na boiskach ze sztuczną nawierzchnią (Orlikach) obowiązuje obuwie halowe lub tgz. żwirówki.

21. Drużyny mają obowiązek przed każdym spotkaniem wyjść na środek boiska, ustawić się w szeregu, a następnie przywitać się z kibicami, sędzią spotkania oraz drużyną przeciwną.
22. Do meczu drużyny wystawiają 7 zawodników (6 zawodników z pola + bramkarz). W sezonie 2018/2019 zmiany można przeprowadzać przed drużynę która posiada piłkę. Zawodnik musi opuścić boisko, wówczas dopiero może wejść zawodnik rezerwowy. Zmiany należy przeprowadzać w strefie środkowej boiska, o zmianach nie trzeba informować sędziego
* w przypadku gdy drużyna nie przeprowadza prawidłowo zmian, sędzia ma prawo przyznania
kary 2 min lub 5 min dowolnemu zawodnikowi, wyznaczonego przez kapitana drużyny nieprawidłowo przeprowadzającej zmiany.
* Drużyna nie może przystąpić do meczu jeśli nie posiada minimum 5 zawodników. W trakcie gry gdy na boisku jest mniej niż pięciu zawodników, sędzia ma prawo zakończyć mecz, gdy stwierdzi że taka gra traci sportowy charakter ( zbyt duża przewaga jednej drużyny).
23. Mecze rozgrywane są względem obecnie obowiązujących przepisów PZPN, z wyjątkiem niżej wymienionych:
- za zagrania niezgodne z przepisami lub nie sportowe zachowanie zawodnik może zostać ukarany:ostrzeżenie = żółta kartka (bez konsekwencji), 2 min, 5 min lub karą meczu = czerwona kartka
-żółte kartki nie będą odnotowywane w protokole, druga żółta kartka powinna zakończyć się karą 2 min.)
·kary 2 min i 5 min anuluje bramka zdobyta przez drużynę przeciwną,
· kara meczu = czerwona kartka eliminuje zawodnika z następnego spotkania, kara może być zwiększona przez Radę Ligi za złe zachowanie lub brutalną grę. W miejsce zawodnika ukaranego czerwoną kartką = karą meczu, może wejść na boisko kolejny zawodnik po 10 min od otrzymania kary.
· czas gry 2x35 minut,
- odległość podczas wykonywania rzutów wolnych wynosi 6 metrów,
· rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów,
·nie obowiązuje przepis o spalonym,
- na każdy mecz będzie wyznaczony sędzia, jeżeli po upływie 15 min. sędzia nie dojedzie na spotkanie, wówczas gospodarze wyznaczają sędziego do prowadzenia meczu, wypełniają protokół z meczu oraz przesyłają go do organizatora.
24. Każda drużyna będąca gospodarzem spotkania wyznacza dwie osoby do sędziowania spotkania na liniach bocznych.
25. Sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry wówczas, gdy zawodnik nie zachowuje się sportowo lub jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
26. Przełożenie spotkania na inny termin musi być za zgodą drużyny przeciwnej oraz organizatora. Przełożenie spotkania na trzy dni przed meczem obciąża drużynę przekładającą 30zł z kaucji. Nowy termin rozegrania meczu musi być wyznaczony w ciągu dwóch tygodni od planowanego terminu, ale nie może być rozegrany po zakończeniu ostatniej kolejki spotkań rundy wiosennej. Nie rozegranie w tym terminie meczu powoduje przyznanie walkowera dla drużyny, która przełożyła spotkanie. Przegranie trzech meczów walkowerem powoduje wykluczenie drużyny z rozgrywek. (Nie będą zaliczane walkowery techniczne np. walkower za grę nieuprawnionego zawodnika)
* Wszystkie wyniki drużyny wykluczonej zostają anulowane, jeśli rozegra ona mniej niż 50% spotkań, a jeżeli rozegra ona ich 50% lub więcej wyniki zostają utrzymane, zaś w meczach nierozegranych– zostaną przyznane walkowery dla drużyn przeciwnych. Drużyna, która została wykluczona, sklasyfikowana zostaje na ostatnim miejscu.
27. Oczekiwanie na drużynę przeciwną od wyznaczonej godziny spotkania wynosi 15 minut. Po upływie tego terminu zostaje przyznany walkower.
28. Po zakończeniu każdego spotkania, kapitan lub inny przedstawiciel każdej drużyny jest proszony o przesłanie sms-em lub e-meilem wyniku meczu, (numer telefonu 508267161 lub adam.romanczuk@op.pl). Przesłanie takich informacji pozwoli na szybsze zamieszczenie informacji o danej kolejce na stronie internetowej.
29. Wyniki, strzelcy oraz tabela rozgrywek będą publikowane w jednej z lokalnych gazet ,,Wieści sokołowskie” oraz na www.siodemkigokis1.futbolowo.pl
30.Punktacja: zwycięstwo – 3 pkt.; remis– 1 pkt; porażka– 0 pkt.
31. O kolejności w tabeli decydują kolejno:
· liczba zdobytych punktów,
· mecz bezpośredni między zainteresowanymi drużynami, w przypadku większejliczby drużyn mała tabela
- bilans bramek ze wszystkich meczów,
· większa liczba strzelonych bramek.
32. Mecze rozgrywane są w niedziele oraz ewentualnie w dni świąteczne.
33.W razie zaistniałych konfliktów o rozstrzygnięciu ich decyduje ,,Rada ligi” powołana na spotkaniu organizacyjnym. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów (> 50%); kworum stanowią 3 osoby.
34.Udział w rozgrywkach odbywa się na zasadzie dobrowolności. Organizator nie odpowiada za urazy powstałe na boisku.
35.Wszystkie drużyny mają obowiązek ubezpieczenia się, koszt ubezpieczenia wynosi 30 zł rocznie w LZS w Siedlcach, ubezpieczenie będzie ważne do końca 2018 roku. Drużyna która nie wniesie opłaty na ubezpieczenie nie może być dopuszczona do rozgrywek. W przypadku zgłoszenia dwóch drużyn obowiązuje tylko jedna stawka ubezpieczenia.
36. Wszystkie drużyny zobowiązane są do zachowania czystości i porządku na terenie boiska i szkoły do której ono należy.
37.Organizator zastrzega sobie zmiany regulaminu, w trakcie trwania rundy jesiennej lub wiosennej.
38. W przypadku zaistniałych sytuacji nie objętych regulaminem głos decydujący ma Organizator rozgrywek.

Komentarze

Dodaj komentarz
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości